ffotograffiaeth
Dafydd 'Nant' Owen
photography

Croeso i ffotoNant.

Ffotograffydd annibynol o Fynytho ger Abersoch ym Mhen Llyn ydwi, sydd ar gael ar gyfer pob mathau o achlysuron felly peidiwch ac ildio rhag yrru neges i mi - dwi'm yn brathu!

Be welwch yma ydy llynia a dynnwyd tra'n trafeilio, llyniau o fy ngwaith fel ffotograffydd annibynol a rhai agosach at adra. Cerwch am sbec bach rownd y llynia a cysylltwch os da chisho mwy o wybodaeth.

Mwynhewch...
---

Welcome to ffotoNant.

If you're wondering about the different spelling of the word 'photo', it is in fact in Welsh, as I am a bi-lingual photographer from Mynytho near Abersoch in Pen Llyn, North Wales.

What you'll find here are some of the images taken during my travels, my work as a freelance photographer and images taken just because. Feel free to snoop about, and feel free to get in touch.

Enjoy...